Plus ukarany za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Prezes UOKiK, ukarał dotkliwie Polkomtel, operatora sieci Plus za naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Zarzucane Spółce praktyki opierają się na stosowaniu postanowień trzech wzorców umownych, pięć z siedmiu stwierdzonych praktyk zostało przez Spółkę zaniechanych, sześć z siedmiu stwierdzonych praktyk dotyczyło wyłącznie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych na odległość. Więcej na www.telix.pl

Pobierz decyzję UOKiK