Przekroczyłeś limit transferu danych – dostaniesz informację

Od soboty dostawcy usług telekomunikacyjnych mają obowiązek poinformować nas, że przekroczyliśmy limit transmisji danych. Ten przepis wprowadziło znowelizowane w zeszłym roku Prawo Telekomunikacyjne po to, byśmy nie byli zaskakiwani ogromnymi rachunkami za telefon, czy inne urządzenie mobilne, którym łączyliśmy się z internetem. >>>>

Przepis (art. 1 pkt 50) wchodzi w życie 22 czerwca.

Brzmi tak: „Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczący usługę dostępu do sieci Internet w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany do oferowania pakietów transmisji danych oraz do natychmiastowego nieodpłatnego informowania abonenta o przekroczeniu przez abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego przez abonenta pakietu”

Pełen tekst ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

Źódło: MAC